Vad är Bibliotekets historia?

Den äldsta historien

Saxo Grammaticus d.y. talar om “Scaniae Rebbae” på flera ställen i sina verk. Ortsnamnsforskare är därför rätt säkra på att det är Rebbetuaröd som åsyftas. Trakterna är också fyllda av allehanda märkliga fornminnen och spännande kultplatser i förhistorisk tid. Det verkar ha varit en viktig centralplats för människor, både i närområdet och långväga ifrån. Vid en utgrävning i trakterna av det som är dagens Rebbetuaröd återfanns 1878 ett större tempelområde som man har daterat till tidig bronsålder. Exakt vad de lokala bronsåldersmänniskorna dyrkade, det är osäkert men det återfanns bland annat gravar, vars utformning tyder på att människooffer skedde på platsen. 

Ovan. Bilder från de tidigaste arkeologiska utgrävningarna av Rebbetuarödstrakten. Där återfanns bl a ett troligt bronsålderstempel vid utgrävningarna 1878 och vad Professor Sigmar Särk tror kan ha varit en filial till Atlantis vid de andra utgrävningarna 1892. Det var verkligen en folkfest och traktens folk sades glatt engagerade sig i både stort och litet. Foto Riksarkivet.

 

Vikingatid och Medeltiden (ta över Ebenzer!)

kristendomens inträde under medeltiden? Korsfarare?

Stormaktstid och snapphanar

Gömmor, skatter, massmord, häxproccesser osv

Modern historia

UFOn under 60talet, skånska mord, kalla kriget…

Namnet Rebbe och Rebbae? Ta upp en känd legend/saga?, något koppling till biblioteket i Alexandria? Atlantis? Ta upp manifesteringen som ett postsovjetiskt bygge?