Lindgeten(1), Deb(2), Hrafnhyrningur(3) – kär get har många namn! Moderna getologer, som vår egen Ebenzer Fjätterblad, föredrar att kalla den Lindormen i generella diskussioner om den både mytiska och historiska figur som varit vår orts vapen & symbol längre än alla känd nedtecknad historia.

 

1 Av lindorm, som har vissa kopplingar till vår kära get).

2 ”Namnlös”, ”förfärlig” eller i vissa sammansättning ”groteskt” på ett okänt språk.

3 Detta namn är en sammansättning av orden ”hrafn” (korp) och ”hyrningur” (tentakel). Det skulle kunna tolkas som ”korpens tentakel” eller ”tentakeldragen”.