Ebenzer Fjätterblad här.

Jag önskar helst, med all lust, lämna denna aspekt av Lindgeten till minns dammiga arkiv,  ty den fasa och obegriplighet som voro Geb, i alla dessa manifestationer, är ej något som vi, som mänsklighet, bör beröra. Men. I sanning finns alltid – måtte det!  – en korn av ljud, varföre jag låter här dokumenteras det vi veta om Geb, Lindgeten-i-dunkel.

Vi har beklagligtvis – nåderikt? – ej mycket källmaterial att här presentera, men det vi ha, är tillräckligt i sina antydningar och beskrivningar. Inledningsvis en febrig journal från en av Rebbetuaröds mest äventyrliga och – säger jag med respekt & admiration, men medveten om denna mans brister – vid beresta boenden: Ezekiel Hansson Frump. Han vidtog sig att i slutet av vetenskapens och utvecklingens 1800-tal, beresa främmande och underliga trakter. Här följer hans anteckningar, men tag i er akt – läsare!  – på det att ni ej lära för mycket om Geb. Geb!

Därtill – mitt urbrott får ni ursäkta!  – har våra tvenne skäggiga bibliotekarier på sina underliga och ej rekommenderade resor än hit och än annorstädes, fått besöka (med vems tillåtelse, säga de ej) en utställning av Picassos mest obskyra verk – ”En studie i Geb” – i den av Europas städer mest för sådana ting – och värre – okända.

Läs Ezekiel Hansson Frumps journalanteckningar

Skåda Picassos ”En studie i Geb”