Här presenteras biblioteket i Rebbetuaröds tvenne bibliotekaries konstresa till den stad vi ej nämna, ty alla som har sådana intressen, vet var dessa slags utställningar äga rum. Vi fick se – som om denna upplevelse var en synens allena! – ett mycket obskyr och, förklarligen, dold serie tavlor av Dali – ”En studie i Geb”.

Exakt vad denna mycket suggestiva och underliga Geb är, om vore det alls i sinnesvärlden, har vi ej ännu förstått. Emellertid lyckades vi köpa – med pengar från Rebbetuaröds konstakademis årliga stipendiat – en journal skriven herr Dali själv! När denna lunta har djupare studerats, återkommer vi.

Fast redan nu har vi funnit spår  av och kopplingar till vårt Rebbetuaröds omhuldade statsvapen och symbolen för vår urgamla bygd – Lindgeten. Detta måste utforskas djupare. Som med de lerstatyer som stå från gamla Babylon eller de minoiska vaserna Albert den Försupne förde hem ett hemlig årtal, antyds alltså att Lindgeten är ett större fenomen än blott begränsat till Rebbatuaröd och det egentliga Skåne.

Galleri ”En studie i Geb”