Kära lyssnare och numer på allvar tittare – vi har fångats på film för första gången! Allt medan vi avhandlar den riktig skarpsinniga Ett eget rum av Virgina Woolf (och fantastiskt uppläst av Natalie Dormer).

I Ett eget rum argumenterar Woolf för att kvinnor behöver ekonomisk trygghet och ett eget rum för att kunna utveckla sin kreativitet och bli framgångsrika författare. Hon menar att kvinnors möjligheter i samhället har begränsats av patriarkatet, och att det är viktigt för kvinnor att frigöra sig från dessa begränsningar.

Vill ni få en kort genomgång av varför Virginia Woolf bör läsas rekommenderar vi varmt ett TED-talk med titeln ”Why should you read Virginia Woolf? ” av Iseult Gillespie. Läs annars nedanför strecket lite mer om Woolf.

Se poddavsnittet på YouTube

Lyssna på poddavsnittet på Apple Podcasta

Lyssna på poddavsnittet på Spotify


Virginia Woolf (1882-1941) var en brittisk författare och feminist som anses vara en av de viktigaste engelskspråkiga författarna under 1900-talet. Hon var en pionjär inom användningen av stream-of-consciousness-berättelser och inre monologer, och hennes verk utforskade ofta teman som kön, klass och samhälle.

Woolf föddes in i en välbärgad familj i London. Hon var den sjunde av åtta barn, och hon fick en grundlig utbildning i klassiska språk och engelsk litteratur. Hon började skriva som tonåring, och hennes första roman, The Voyage Out, publicerades 1915. Romanen fick ett positivt mottagande, och den etablerade Woolf som en lovande ung författare.

Woolfs verk blev alltmer experimentellt under 1920-talet. Hennes roman Mrs Dalloway (1925) är ett exempel på stream-of-consciousness-berättelse, där författaren återger karaktärernas tankar och känslor i realtid. Romanen är också känd för sin subtila skildring av kön och klass.

Woolfs verk har haft ett stort inflytande på modern litteratur. Hon är en av de mest kända och respekterade feministiska författarna genom tiderna, och hennes verk fortsätter att läsas och studeras idag.