Jag såg en ensam man stå vid vägen
Han frågade: Var är jag någonstans?
Jag svarade: Du är i skogen min vän
Han svarade förvånat: Men skogen är ju i mig!
Jag tittade förundrat på mannen
Jag sa: Du har rätt! Vi är alla skogen.
Skogen är i oss alla. Och vi är i den.