Kära läsare och andra besökare! Ifall det på något trollskt vis har undgått er vem som vann Nobelpriset i litteratur 2023, var det alltså Jon Fosse. Norrman, författare (såklart) och dramatiker, som sannerligen kan sägas ha en helt egen litterär stil.

I varje fall anser våra poddande skäggiga män det – att Jon Fosse skriver på ett säreget vis. Ifall ni vill veta vad exakt våra bibliotekarier också tycker om det – lyssna på podden via länkarna nedan.

Om ni även vill ha en kortare biografi över Jon Fosses liv så har vi självklart skrivit en sådan. För er. För folkbildningens skull.

Lyssna på podavsnittet på Apple Podcasts

Lyssna på podavsnittet på Spotify

Lyssna på poddavsnittet på Youtube

In English:

Dear readers and other visitors! In case it has somehow magically escaped you who won the Nobel Prize in Literature in 2023, it was Jon Fosse. A Norwegian, author (of course) and playwright, who certainly has his own unique literary style.

At least our podcasting bearded men think so – that Jon Fosse writes in a singular way. If you want to know what exactly our librarians think about this  – listen to the podcast via the links above.

If you also want a shorter biography of Jon Fosse’s life, we have of course written one (in Swedish, but an English translation is being written!). For you. For the sake of public education.