Idag, kära lyssnare och besökare till Biblioteket i Rebbetuaröd, som ett led i att vi uppmärksammar Banned Books Week med blogginlägg, poddinlägg och på andra mediala vis å Internet till, har vi vandrat nästan lika långt tillbaka i historien som när vi avhandlade Gilgamesh-eposet! De tvenne skäggiga bibliotekarierna talar i vår podd om den forntida poeten och lyrikern Sapfo (en av flera möjliga stavningar i svensk transkribering från mycket gammal grekiska). Hon blev nämligen – säger populär historia – förbjuden av en nog lika skäggig påve. Eller blev hon det? Därom tvista de lärde och diskutera två skägg.

Vad gäller Sapfo själv, kan man säga mycket – eller spekulera snarare. Hon har genom historien fått stå som symbol för mycket och ännu mer har skrivits om hennes liv, hennes relationer och vem hon egentligen var. Som tas upp i detta avsnitt, är det kanske bäst att skräda med orden vad gäller i stort sett allt vad henne och hennes liv gäller.

Det sagt, så har Sapfos poesi stor livskraft även idag, såsom det anstår stora poeter. Även tusentals efter deras död. Så ifall hennes överlevande ord och arv faktiskt blev anfallet av katolska kyrkan, fördömer vi på Biblioteket i Rebbeturöd det i de allra kraftigaste ordalag. Om än väldigt retroaktivt.

Lyssna på poddavsnittet på Apple Podcasts

Lyssna på poddavsnittet på Youtube

Lyssna på poddavsnittet på Spotify