Bibliotekarier

Biblioteket och dess podd bemannas av två ordinarie bibliotekarier som arbetar här dygnet runt för att tillgodose dina behov av litteratur och böcker. Dessa skäggiga manifestationer av behovet av ökad folkbildning har står till din tjänst i alla frågor som rör litteratur och folkbildning.

Jewert Kittelkind

Bibliotekarie, IT-guru och uppskattad professionell barytonstämma. Jewert är filosofie doktor i arkivkunskap, född på någon skittrist plats i Norrland bland vargar och hest innan han flyttade söderut till civiliserade trakter med rapsfält och bokskogar. Gick sin första utbildning på Köpenhamns universitet där han tog examen i både arkivkunskap och bibliotekskunskap på sent 80-tal. Disputerade på ämnet ”Bokbål – en underskattad organisationsteknik i arkiv? En fallstudie från Nürnberg.” (fast vad det nu heter på danska då). Arbetar primärt i bibliotekets stora källararkiv där han åtagit sig den oändliga uppgiften att katalogisera alla verk som finns samlade genom evigheten. Tycker om allting tyskt och brukar samla fåglar på fritiden. Brukar beskrivas som kärv men kramig av kollegiet. Blir ständigt kallad ”Anders” av sin kollega eftersom Jörn är gravt namnblind.

Jewert Kittelkind och geten Geb

Jewert Kittelkind och geten Geb när Geb ännu bara var en killing

Jörn Bjarnelid

Bibliotekarie, tomatodlare, kattklappare och poddproducent. Jörn föddes till okända föräldrar, men hittades i en bäck bakom ett väckelsetält utanför Önneköp, där det lilla gossebarnet flöt runt på en illa gjord vassbåt. Spenderade ungdomsåren flackandes runt i Europa där han sov under broar och hemma hos äldre damer. Överliggare från Lunds universitet som saknar formell examina. Insläppt i biblioteksvärlden som genom ett mirakel. Skrivit oändligt med böcker, som aldrig getts ut. Arbetar primärt i bibliotekets reception och med sociala media. Älskar att glida från ämnen i diskussioner och slumpa ut olika årtal och siffror ”från känsla”. Gillar armbrytning och sovjetisk science fiction. Brukar beskrivas som ”en dryg jävel” av egentligen alla.

Jörn Bjarnelid

Jörn Bjarnelid i sin rödaste fez

Experter och övrig personal kopplat till biblioteket

Ebenezer Fjätterblad (Legitimerad Bokbusskommendant och Professor emeritus i Alltet)

– Yr-Birger Bäsk (Ordkonstnär och expert i poesi, lyrik, prosa, kåserier)

– Hezekiel Rübbentropp (Doktor i zoologi vid universitetet i Hofbahnhörnstein unt Brehgott. Älskar fortbildning kring djur och natur i fält.)

– Sven Getterskägg (Husget, manifestation av Geb, ansvarig för gräsmattorna kring bygget och även övrigt vaktmästeri)

– Märit Fjäder (Höna i cafeterian)

Bibliotekarier Emeritus

Det finns inte några förteckningar över hela bibliotekets historia, då det sträcker sig bak i förhistorisk tid, och mycket förstördes in den stora utrensningen 1882. Men efter 1880-talet har följande personer varit verksamma som bibliotekarier på biblioteket. Från de första två, Franz Emanuel Nietzche och Gösta von Gösterholm, till Jörns och Jewerts läromästare, de legendariska systrarna Lisbeth Doppelkopf och Anncharlottekristin Bäsk som arbetade tillsammans till mitten av 1990-talet då Jörn och Jewert tog över.