Idag, den 27 oktober, infaller skolbibliotekets dag! Det tycker vi på Rebbetuaröds bibliotek bör både uppmärksammas och hyllas.

Syftet med Skolbibliotekets dag är att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och deras  digitala kompetens. Dagen vänder sig, så att säga, främst till Sveriges bibliotekarieutbildningar och i andra hand till  lärar- och rektorsutbildningarna.

Skolbibliotekets dag  vill den 27 oktober – även känt som Internationella skolbiblioteksdagen – öka förståelsen för skolbibliotekariens roll och därtill få fler att vilja arbeta på skolbibliotek (ett nobelt val!). Vidare är också målet är att få ett stärkt samarbete mellan universitet och högskolor och NSG (Nationella Skolbiblioteksgruppen).

Vi på Rebbetuaröds bibliotek hyllar givetvis alla initiativ och slikt som lyfter fram den fantastiska resurs som skolbibliotek och skolbibliotekarier är. Många av oss som jobbar här har i unga dar suttit med näsan i böckerna som små och tänkt att en sådan magisk plats fylld med kunskap är det bästa i hela världen. Och se – nu jobbar vi på världens bästa bibliotek!

#skolbiblioteketsdag24